Is de belastingdienst u al op het spoor?

Heeft u een bankrekening in het buitenland waarvan het saldo en/of de rente nooit is opgegeven aan de belastingdienst? Of heeft u een tweede woning in het buitenland waar de fiscus geen weet van heeft? De kans is dan aanwezig dat de fiscus u al op het spoor is. Aan het bankgeheim van Europese landen wordt door internationale afspraken steeds meer getornd. Die afspraken gaan soms zo ver dat belastingdiensten uit het buitenland spontaan aan de Nederlandse fiscus informatie verschaffen over belastingplichtigen zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn. Op deze wijze kan informatie over uw bankrekening of woning in het buitenland in het dossier van de fiscus terecht komen. In dat geval is de kans groot dat er forse navorderingsaanslagen zullen worden opgelegd met daar bovenop boetes die oplopen van 50% tot maar liefs 100%. Indien u denkt dat deze aanslagen beperkt zijn tot de laatste 5 jaren, dan zit u er naast. Bij buitenlandse bestanddelen is de navorderingstermijn verlengd tot 12 jaren! Zelfs een gevangenisstraf van maximaal 6 jaren is bij omvangrijke fraudes niet uitgesloten!

Ook wanneer u een onderneming drijft en gedeeltelijk de omzet niet in uw winstaangifte (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) heeft aangeven, loopt u het risico dat de fiscus daar achter komt. Wanneer in het verleden (tevens) zwarte lonen zijn uitbetaald, is de 'pakkans' nog groter. Door een verdergaande automatisering is de belastingdienst steeds beter in staat om door middel van verbandcontroles dergelijke fraudes aan het licht te brengen. Bij 'ontdekking' is het vaak onvermijdelijk dat er over meerdere jaren diverse soorten belastingaanslagen worden opgelegd, waaronder inkomstenbelasting-, vennootschapsbelasting-, BTW- en loonbelastingaanslagen. En dan hebben we het nog niet over de mogelijke naheffingsaanslagen voor de sociale verzekeringswetten. Het totale bedrag van de aanslagen en de boetes kan daarmee hoog oplopen. Daar komt nog bij dat die boeten niet aftrekbaar is van de fiscale winst.

Fiscale inkeer is goed voor uw gemoedsrust!!

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het niet goed is voor uw gemoedsrust, indien de kans bestaat dat de fiscus dergelijke straffen gaat opleggen. In de belastingwet is mede ook daarom de mogelijkheid geschapen om fiscaal tot inkeer te komen. Dit houdt in dat alsnog aangifte wordt gedaan, waarbij de verschuldigde belasting over de afgelopen jaren wordt voldaan, maar dan zonder dat er boetes wegens fraude worden opgelegd (verzuimboeten zijn wellicht mogelijk). Deze inkeerregeling is echter alleen van toepassing wanneer de belastingplichtige vrijwillig hiertoe overgaat. In beginsel bent u dus te laat met de fiscale inkeer, indien u vermoedt of redelijkerwijs kunt vermoeden dat de fiscus u op het spoor is. In veel gevallen is -zo is onze ervaring- het uiterst vaag wanneer daarvan sprake is. Onlangs hebben wij na veel discussie met de belastingdienst toch voor een cliŽnt een beroep kunnen doen op de inkeerregeling, hoewel dat ook anders had kunnen uitpakken. In dat geval had de fiscus hem namelijk al een vragenbrief gestuurd, omdat er getwijfeld werd aan de juistheid van de aangifte. Om de kans op succes voor u zo groot mogelijk te maken, hebben wij dus liever dat u zich in een vroegtijdig stadium bij ons meldt. Indien u twijfelt of fiscale inkeer voor u wel de beste oplossing is, staan wij altijd open voor een vrijblijvend eerste gesprek waarbij wij strikte geheimhouding in acht nemen. Dat zou voor u een goede eerste stap kunnen zijn op weg naar gemoedsrust!


Ontwikkeld door Frank Webdesign